Τηλ. Επικοινωνίας 2104132715

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΙΑΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                   ΤΙΜΗ: 1.900,- €

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                   ΤΙΜΗ: 2.500,- €

                                                                       ΤΙΜΗ: 2.900,- €

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                       ΤΙΜΗ: 3.500,- €

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ      SILENT                  ΤΙΜΗ: 3.800,- €

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                       ΤΙΜΗ: 3.800,- €

MADE IN GERMANY                               ΤΙΜΗ: 5.000,- €

MADE IN GERMANY                               ΤΙΜΗ: 5.500,- €

MADE IN GERMANY                               ΤΙΜΗ: 6.000,- € 

MADE IN FRANCE                                  ΤΙΜΗ: 6.500,- €

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ                        ΤΙΜΗ: 4.000,- €

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ                        ΤΙΜΗ: 8.500,- €