Τηλ. Επικοινωνίας 2104132715

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΙΑΝΑ YAMAHA ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                         ΤΙΜΗ: 3.800,- €

                                                                     ΤΙΜΗ: 3.650,- €

                                                                     ΤΙΜΗ ΑΠΟ : 3.850,- € 

                                                                   ΤΙΜΗ: 4.950,- €

                                                                  ΤΙΜΗ: 4.500,- €

                                                                  ΤΙΜΗ: 3.500,- €

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                        ΤΙΜΗ: 4.900,- €

 ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                        ΤΙΜΗ 4.400,- € 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                         ΤΙΜΗ 3.500,- €

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ                                         ΤΙΜΗ ΑΠΟ 4.550,- €

                                                                 ΤΙΜΗ: 4.950,- €

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                        ΤΙΜΗ: 5.800,- €