Τηλ. Επικοινωνίας 2104132715

ΠΝΕΥΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Features:
- Key: Bb key trumpet
- Bore: 11.66mm
- Bell: 125mm Yellow brass
- Tuning pipe: Yellow brass
- Piston: Cupronickel with nickel plated
- Lead pipe: Yellow brass
- Finish: Lacquer
- With ABS case

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Features:
- Professional model 17 holes flute
- Half-open G key
- Straight arrangement keys
- Footjoint B
- High quality nickel-silver body
- Silver plated
- Imported pad
- Ring/in-line
- With split E mechanism

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Features:
- Student model flute
- 16 holes silver plated flute
- Nickel-silver body
- Open/in line, without split E mechanism

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Children Model flute
- 16 holes nickel plated flute
- Nickel-silver body
- Covered/offset G without split E mechanism
- Straight / curved headjiont available

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Features:
- Alto trombone
- Bb key trombone
- Gold lacquer
- With ABS case or soft bag
- Bore:12.5mm Bell:200mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Features:
- Bb Tone Clarinet
- Ebonite body Clarinet
- 17 nickel plated keys
- Student model Clarinet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

High F# Eb Key Golden Lacquer Finish
Feature:
- Alto Saxophone
- Eb key
- High F#
- Golden lacquer finish